תהליך תרומת ביצית

 לפני כ- 4 שנים התקבל חוק בארץ אשר מאפשר לנשים ישראליות לתרום ביצית עבור נשים שזקוקות לכך. תהליך תרומת ביצית אינו פשוט וכולל כ- 3 שלבים.

שלושת שלבי תהליך תרומת ביצית:

שלב ראשון:

ניסוח מכתב: במהלך השלב הראשון צריכה תורמת הביצית לנסח פנייה בכתב. על הפנייה להצהיר כי היא מעוניינת לתרום ביצית וכי היא מסכימה שפרטיה ירשמו במאגר הנתונים הארצי ובמאגר הילודים. הפרטים ישמרו חסויים.

גיל ובריאות פיזית ונפשית: גיל התורמת חייב לנוע בין  21-35, עליה להיות תושבת ישראל, אינה עצורה, פסולת דין או אסירה ועליה להיות רווקה. כדי לבדוק האם התורמת הפוטנציאלית בריאה וכדי לשמור על בריאות גופה ונפשה עליה לבצע בדיקות רבות, ביניהן: בדיקה האם ישנן מחלות מין, ספירת דם, בדיקת צוואר רחם וכו'. כמו כן, עליה לקבל חוות דעת של פסיכולוג בית החולים.

תעודת יושר: על התורמת הפוטנציאלית להביא עימה תעודת יושר מטעם משטרת ישראל. על תעודת היושר צריכה להופיע חתימה של עורך דין.

התורמת מבינה את התהליך: כדי לוודא כי התהליך ברור לתורמת הפוטנציאלית עליה לקבל הסבר מהרופא האחראי של היחידה להפריה החוץ גופית. על ההסבר לפרט על כל התהליך- עד לשלב שאיבת הביצית.

שלב שני:

הופעה מול הועדה וקבלת אישור סופי: לאחר סיום השלב הראשון צריכה התורמת הפוטנציאלית להגיע אל בית החולים ולהופיע מול הוועדה המאשרת לצורך קבלת האישור הסופי לביצוע תרומת הביצית. בוועדה יושבים רופא בכיר שאינו עוסק בתחום הפוריות, עורך דין או נציג ציבור או פסיכולוגית או עובדת סוציאלית. כמו כן כוללת הוועדה אחות אשר מרכזת את הוועדה ורופא בכיר אשר עוסק בתחום הפוריות שאינו אחראי על התהליך.

התחלת התהליך: במידה והוועדה אישרה ולאחר שהתורמת חתמה על כך שהיא מסכימה לבצע את התהליך ניתן להתחיל ולבצע התאמה בין התורמת לנשים אשר זקוקות לביצית. יש לציין כי התורמת יכולה לתרום בהליך אחד ל- 3 נשים לכל היותר, היא יכולה לתרום כ- 3 פעמים במהלך חייה ועליה להמתין כ- 180 ימים בין ביצוע התרומות.

חרטה: תורמת הביצית יכולה להתחרט ולא לבצע את התהליך עד לשלב תהליך ההפריה של הביציות- כלומר עד לאחר ביצוע השאיבה.

פיצוי עבור החזרה: החזר ההוצאות והפיצוי הכספי אשר מקבלת התורמת המתנדבת הינו כ- 20,432 שקלים עבור מחזור שאיבה. במידה והתורמת מטופלת יהיה התשלום מחצית מהתשלום שמקבלת התורמת המתנדבת.

שלב שלישי:

מבקשת התרומה

מכתב מבקשת התרומה הפוטנציאלית: מבקשת התרומה הפוטנציאלית צריכה להגיש מכתב עבור היחידה להפריה חוץ גופית למטרת קבלת תרומת ביצית. כמו כן, על מבקשת התרומה להגיש מסמך רפואי מטעם רופא נשים בעל רישיון. על המסמך להעיד כי הנתרמת אינה יכולה להרות ומבקשת אישור לקבל ביציות מהתורמת.

הגשת תעודה רפואית: על הנתרמת הפוטנציאלית להגיש תעודה רפואית אשר מעידה על בריאותה. כמו כן, עליה לבצע בדיקות מעבדה לפי הנחיות רופא ביחידה להפריה החוץ גופית.

רישום במאגר הנתונים הארצי ובמאגר הילודים: על הנתרמת הפוטנציאלית לרשום כי היא מסכימה שפרטיה ירשמו במאגר הנתונים הארצי וכן במאגר הילודים. (הפרטים ישמרו חסויים).

תשלום: על הנתרמת הפוטנציאלית לשלם כ- 8,500 דולר.

בדיקת נתונים: בדיקת נתוני התורמת מול הנתרמת- הבדיקה בוחנת קרבת משפחה, דת ועוד. לאחר מכן התהליך מדווח למשרד הבריאות וניתן להתחילו.

לאחר שלושת השלבים הללו עוברות התורמת הפוטנציאלית והנתרמת הפוטנציאלית הכנה במקביל. סיומו של התהליך מתבצע לאחר החזרת העוברים שהופרו עם זרעו של בן הזוג בהפריה חוץ גופית.

תרומת ביצית מחו"ל

בשנת 2005 אושר החוק אשר מאפשר לנשים לקבל ביציות מתורמות מעבר לים. התהליך מתבצע בעזרת רופאים ישראליים ובהתאם להיתר אשר מאפשר ליחידות בארץ לעבוד בשיתוף פעולה עם היחידות הנמצאות בחו"ל. במסגרת התהליך יכולות נשים בגילאי 18- 54 אשר לא יכולות להתעבר לקבל תרומת ביצית. קבלת תרומת הביצית יכולה להתבצע רק באמצעות פנייה אל יחידות IVF אשר נמצאות בארץ. יחידות אלו אחראיות על ביצוע התהליך אצל הנשים התורמות בלי שיצטרכו לצאת מארצן. התשלום מתבצע אף הוא באמצעות היחידה. יש לציין כי האשה אשר מקבלת את התרומה לא מקבלת מידע על זהות התורמת. משרד הבריאות הוא שמקבל את נתוניה ואת המידע על הבדיקות שהיא שביצעה.